ca. 1910

Aanvulling door Marten Tuiten:

Op de foto staan: helemaal rechts mijn overgrootvader Abel Fokkes de Boer (1839-1924),uiterst links zijn vrouw, mijn overgrootmoeder Froukjen Jelles Harsma (1839-1926), in het midden mijn beppe, Klaaske Beuckens (1880-1945), het kleine jochie aan haar hand is de oudste, mijn oom Abel de Boer (1909-1989) en op haar arm mijn tante Jacoba de Boer. ( 1912-2002).

Klaaske Beuckens was getrouwd met mijn pake Fokke Mintje de Boer (1876-1959) die mogelijk de foto heeft gemaakt. De foto moet in de zomer van 1912 zijn gemaakt want op 20 april van dat jaar werd Jacoba geboren.

Abel Fokkes de Boer was in Tjerkgaast begonnen als koopman/winkelier, de zaak werd later voortgezet door Fokke Mintje de Boer, die hier als koopman/fouragehandelaar wordt vermeld en later werd de zaak overgenomen door Jacoba (Coba) en haar broer Willem die hier de latere kruidenierswinkel hebben gerund.